Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire ustanova “Dom za starije osobe Novigrad” uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 23/13).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva ustanovi “Dom za starije osobe Novigrad”.

Usmeni zahtjev primit će na zapisnik službenik za informiranje, svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 14:00 sati.

Službenik za informiranje:
Slavica Vuk, administrativni referent – tajnica ustanove

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti obrazac “Zahtjev za pristup informacijama” kojeg možete poslati:

Također, možete ispuniti i kontakt obrazac:

Ime i prezime (obvezno)

Vaša e-mail adresa (obvezno)

Predmet

Poruka

    Dokumenti za pregled i preuzimanje:

Korisniku prava na informaciju, kome je omogućen pristup informaciji naplaćivati će se naknada stvarnih materijalnih troškova sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 12/14 i 15/14).