Dokumentacija potrebna za prijem u dom:

 

 1. Zahtjev za smještaj (obrazac ustanove)
 2. Biografija (obrazac ustanove)
 3. Preslika osobne iskaznice
 4. Preslika domovnice
 5. Preslika rodnog lista ili uizvatka iz matice rođenih (ne starije od 6 mjeseci)
 6. Za bračne parove – preslika vjenčanog lista
 7. Preslika iskaznice osnovnog zdravstvenog osiguranja
 8. Preslika iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
 9. Preslika zadnjeg odreska mirovine (ukoliko osoba prima i inozemnu mirovinu, dokaz iz kojeg je vidljiv iznos mirovine – preslika odreska, čeka ili izvadak iz banke)
 10. Izjava o plaćanju razlike u cijeni smještaja, ovjerena kod javnog bilježnika (original)
 11. Preslika osobne iskaznice potpisnika izjave o plaćanju razlike troškova smještaja
 12. Liječnička svjedodžba za prijem u dom (obrazac ustanove) – ispunjava izabrani liječnik obiteljske medicine; svjedodžbu je potrebno dostaviti sa originalnim potpisom i faksimilom liječnika
 13. Preslika važnije medicinske dokumentacije, novijeg datuma (spec. nalazi, otpusna pisma i dr.)
 14. Rješenje o skrbništvu za osobe pod skrbništvom
 15. Rješenja ili potvrde sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

 

NAPOMENA

 • nakon predaje zahtjeva za smještaj sa pripadajućom dokumentacijom potrebno je soc. radnici javiti svaku promjenu zdravstvenog stanja osobe
 • osobe sa liste čekanja trebaju se najmanje jednom godišnje javiti radnici
 • potrebno je popuniti sve tražene podatke
 • u slučaju prestanka potrebe za uslugom, molimo da podnositelj zahtjeva ili zakonski zastupnik o istome izvijesti ustanovu

 

KOMISIJA ZA PRIJEM I OTPUST RAZMATRATI ĆE ISKLJUČIVO ZAHTJEVE SA PRILOŽENOM POTPUNOM DOKUMENTACIJOM

 

 

RADNO VRIJEME SOCIJALNOG RADNIKA ZA STRANKE:

 • PONEDJELJAK  – OD 15,00 DO 17,00 SATI
 • UTORAK DO PETAK –  OD 13,00 DO 15,00 SATI

TELEFON ZA INFORMACIJE ZA SMJEŠTAJ:  052/729-031, 095/4242-106

 

Preuzmite obrasce: