Lokacija

Dom za starije osobe Novigrad koncipiran kao paviljonski objekt sa polučvrstim – polumontažnim tipom izgradnje  na dvije etaže i to za dvije trećine objekta. Neto površina iznosi 5.833 m2 , dok bruto površina iznosi 6.663 m2.

Orijentacija objekta omogućava izlaz korisnika u slobodno osunčane prostore, a pristup istom moguć je iz dva pravca: pravac s glavne ceste Buje – Novigrad (asfaltni prilaz) i pravac s ceste  Novigrad – Poreč (postojeći kolski put).

Okoliš Doma uređen je, pun  je zelenila, zimzelenih grmova, cvijeća, travnjak se redovito održava. Uz zgradu Doma nalazi se uređeno boćalište, sprave za vanjsku rekreaciju starijih osoba, šetnica oko doma  i parkiralište.

 

Povijest

Dom za starije osobe Novigrad osnovan je odlukom Narodnog odbora kotara Buje broj: 9304/54 od 27.01.1955. godine, a temeljem članka 78. stavak 1. Zakona o ustanovama postao je javnom ustanovom. Osnivačka prava nad ustanovom 2002. godine prelaze s Republike Hrvatske na Istarsku županiju.

Dom  na sadašnjoj lokaciji posluje od 1989. Godine, kada se iz Dajle preselio u novoizgrađeni objekt.

Kapacitet

U ustanovi može biti smješteno 173  korisnika, koji se smještavaju na stambeni dio, u jedinicu za pojačanu njegu i odjel za Alzheimerove i druge demencije.

Stambeni dio ustanove je kapaciteta 91 mjesto, a sastoji se od 35 jednokreventnih i 28 dvokrevetnih soba.

Jedinica za pojačanu njegu je kapaciteta 61 mjesto, a smještaj je moguć u jedonkrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama.

Odjel za Alzheimerove i druge demencije je kapaciteta 20  mjesta.

 

Unutarnji ustroj

U Domu je zaposleno 65 radnika.
Dom ima slijedeće ustrojbene jedinice:

  1. Zajedničke službe (ravnatelj, administrativni referent, financijski i računovodstveni radnici)
  2. Stručne službe (socijalna radnica, stručni suradnik- radni terapeut, fizioterapeut)
  3. Odjel zdravstvene njege i skrbi
  4. Odjel za Alzheimerove i druge demencije
  5. Odjel prehrambenih poslova i održavanja objekta
  6. Odjel izvaninstitucionalne skrbi