Dokumentacija potrebna za pomoć u kući:

  1. Zahtjev za pomoć u kući (obrazac ustanove)
  2. Preslika osobne iskaznice
  3. Preslika domovnice
  4. Preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih (ne starije od 6 mjeseci)
  5. Preslika zadnjeg odreska mirovine (ukoliko osoba prima i inozemnu mirovinu, dokaz iz kojeg je vidljiv iznos mirovine – preslika odreska, čeka ili izvadak iz banke)
  6. Liječnička svjedodžba – po potrebi

 

Komisija za prijem i otpust razmatrati će isključivo zahtjeve sa proliloženom potpunom dokumentacijom.

 

Predaja zahtjeva i informacija za smještaj:

ponedjeljak od 15,00 – 18,00 sati

četvrtak od 12,00 – 14,00 sati

Za sve informacije kontaktirajte nas na broj 052 / 729 – 031 ili putem E-pošte: soc.rad@dom-novigrad.hr

 

Preuzmite obrasce